środa, 22 lipca 2015

Konkurs fotograficzny

W ramach realizacji projektu "Europa mitów i legend" w szkole zorganizowano konkurs fotograficzny. Konkurs polegał na przebraniu siebie lub innej osoby za wybraną postać legendarną, wydobyciu wizerunku artystycznego i sfotografowaniu w określonej pozie.

niedziela, 29 marca 2015

Realizacja zadań projektu "Europa mitów i legend" w SP2

Uczniowie biorący udział w projekcie Erasmus + z wielkim zaangażowaniem włączyli się w realizację dalszych zadań. Po zapoznaniu się z legendami z Turcji i Włoch wykonali prace plastyczne różnymi technikami. Prace te przedstawiały najczęściej legendarnych bohaterów; Sahmeran, Romulusa i Remusa oraz wilczycę. Tworzyli również krzyżówki, rebusy oraz charakterystykę postaci. Dalszym etapem pracy uczniów będzie poznanie bohaterów legend z Hiszpanii i Irlandii. czwartek, 26 marca 2015

Na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie klasy II c razem z panią Ludmiłą Szóstak  w skupieniu rozwiązywali zadania związane z legendą o założeniu Rzymu. Dzieci poznały nowe słownictwo.

wtorek, 10 marca 2015

Poznajemy legendę o założeniu Rzymu.

Pani Dominika Dembek zapoznała uczniów z legendą o założeniu stolicy Włoch. Dzieci rozmawiały o zachowaniu Remusa i Romulusa. Wykonały również prace plastyczne i ułożyły krzyżówki.


Artykuł w lokalnej gazecie

Czytelnicy gazety "Czas Brodnicy" dowiedzieli się o realizacji w naszej szkole projektu Erasmus+ " Europa mitów i legend.


Ukazał się również artykuł na stronie internetowej http://www.brodnica.net/wiadomosci/10194/sp2_w_miedzynarodowym_projekcie.html


niedziela, 15 lutego 2015

Relacja na żywo - wyniki międzynarodowego konkursu na logo i maskotkę projektu

     Dzień 15 lutego 2015 r. okazał się dla naszej szkoły bardzo szczęśliwy. Dziś bowiem odbyło się rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu na Maskotkę i Logo Projektu Erasmus+ i uczniowie naszej szkoły odnieśli wielki  sukces.
Otóż Jakub Otremba z klasy III c zdobył II miejsce w konkursie na maskotkę projektu. Gratulujemy pomysłu!!!
Również uczeń klasy VI a Filip Węgielewski zdobył II miejsce w konkursie na logo. Brawo!!!
Nagrody zostaną wręczone uczniom podczas II spotkania międzynarodowego w naszej szkole w kwietniu. Jesteśmy bardzo dumni z naszych uczniów.

Zwycięskie maskotki
Polskie logo prezentuje koordynator z Irlandii.


Zwycięskie logo z Turcji

środa, 11 lutego 2015

Wyniki szkolnego konkursu na maskotę i logo projektu "Europa mitów i legend"


Na konkurs maskotki projektu wpłynęło wiele prac. Wszystkie były niepowtarzalne i wzbudzające zachwyt.
 Komisja po burzliwych dyskusjach ustaliła następujące wyniki.

I miejsce 
Jakub Otremba III c II miejsce 
Martyna Janta II dIII miejsce 
Rozalia Kulka  IVc Wyróżnienia 
Małgorzata Boba IVd

Maja Murawska IIIc

Jakub i Mateusz Pawłowscy VIa


Szczególne podziękowania dla Pani Kamili Zacharskiej za wykonanie skrzata Leprechauna
 i Pani Zofii Pawłowskiej za wykonanie czapki i szalika z logo Erasmusa+ 
Na konkurs logo projektu uczniowie szkoły pod kierunkiem Pani Jolanty Gołby wykonali bardzo dużo prac  .
Wyniki konkursu na logo projektu 
 ( Zdjęcia w późniejszym terminie)

 I miejsce 
Filip Węgielewski  klasa VIa 

II miejsce 
Natalia  Suchocka  klasa VI b 

 III miejsce
Maja Murawska  klasa III

Wyróżnienia
 Klaudia Górecka Va
Weronika Skonecka IVa  
Praca  "Lupa"


niedziela, 18 stycznia 2015

Kartki z życzeniami.

Otrzymaliśmy kartki z życzeniami z okazji Świat Bożego Narodzenia od przyjaciół z Włoch i Irlandii. Bardzo im dziękujemy za życzenia i podziwiamy wykonanie kartek.

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Ogłoszenie konkursu na maskotkę projektuREGULAMIN KONKURSU
Maskotka programu Erasmus +
 Projektu  “Europa mitów i legend”
 realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy

I. Organizator konkursu
1. Organizatorami konkursu na opracowanie maskotki jest Pani Elżbieta Kupczyk – koordynator projektu i Pani Kamila  Zacharska
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu maskotki.
2. Maskotka wykorzystywana będzie przez szkoły biorące udział w projekcie
 tj. Hiszpania, Irlandia, Turcja, Polska i Włochy do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.
3. Konkurs trwać będzie od 12.01.2015r. do 06.02.2015r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I-VI naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich
na rzecz   Szkoły Podstawowej nr 2 w Brodnicy.
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Maskotkę można wykonać ręcznie lub maszynowo. ( Może być uszyta, sklejona, zrobiona na drutach, szydełku,  wyszyta itp.)
2. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
·         w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych,
·         maskotka musi być niepowtarzalna, oryginalna, dowcipna, łatwa do rozpoznania
     i zapamiętania,
·         projekty powinny dawać możliwość wszechstronnego wykorzystania na wszelkich drukach firmowych, bilbordach, banerach, reklamach, gadżetach, rozmaitych formach przestrzennych itp.
·         maskotka powinna być łatwo identyfikowana z projektem „Europa mitów
 i legend”.  Państwa biorące udział w projekcie: Irlandia (koordynator), Hiszpania, Turcja, Polska i Włochy

6.Prace należy składać w estetycznej formie.
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 06.02.2015 r. do p. E. Kupczyk lub p. K. Zacharskiej
2. Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu,  nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność  maskotki z tematyką projektu,
2) oryginalność
3) czytelność i funkcjonalność projektu maskotki,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
1. Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są  nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia szkolnych wyników  - 10.02.15r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły www.sp2.brodnica.edu.pl
5. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w czasie wizyty partnerskiej we Włoszech na konkursie finałowym.

6.Spośród wszystkich maskotek przywiezionych  do Włoch przez kraje uczestniczące w projekcie, zostanie wybrana oficjalna maskotka projektu.

wtorek, 6 stycznia 2015

Spotkanie grupy projektowej

W dniach 2 i 5 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie nauczycieli realizujących projekt. Koordynator projektu E. Kupczyk podsumowała wideokonferencje z krajami partnerskimi i podziękowała nauczycielom za zaangażowanie.
Grupa projektowa omówiła sposób realizacji I zadania - legendy o Lechu, Czechu i Rusie.
Kol. Kłosowska przedstawiła propozycję przedstawienia teatralnego,  które zostanie wystawione w czasie wizyty partnerów projektu w Polsce (kwiecień 2015r.)